Úvod   O společnosti   Poslání společnosti   Firemní hodnoty KSK

Hodnoty, které v KSK vyznáváme:

1. VÁŽÍME SI PRÁCE KAŽDÉHO KOLEGY

                        

Motto: „Firma stojí na lidech, ne na strojích.“

Co je náš cíl?

 • Být maximálně spravedliví.
 • Kdo neumí, toho naučme.
 • Kdo nemůže, tomu pomozme.
 • Kdo nechce, toho nechtějme.

Proč to děláme?

Protože neřešení problému, nezájem o naši práci, nespravedlivé odměňování, neplnění slibů, neochota některých kolegů „udělat něco navíc“, to jsou věci, které nás zpravidla štvou.

...

2. BUĎME POCTIVÍ!

                                  

Motto: „S poctivostí nejdál dojdeš.“

Co je náš cíl? Do jakého stadia chceme dospět?

 • Pokud se mi něco nelíbí, tak to řeknu.
 • Pokud něčemu nerozumím, tak se zeptám a uvedu věci na pravou míru.
 • Prosazuji čestné a férové jednání.
 • Umím přiznat svoji chybu.
 • Nejednám proti zákonům ČR a firemním pravidlům.
 • Komunikujme své názory, sdílejme své zkušenosti a poznatky.

Co dělat, abychom nastartovali oboustrannou otevřenou komunikaci?

Nelžeme si, nepřekrucujme skutečnost, nezatajujme, komunikujme vše, co bychom měli, netajme „průšvihy“.

...

3. POUŽÍVEJME SELSKÝ ROZUM!

                                                        

Motto: „Nekomplikujme, zjednodušujme!“

Jak používat selský rozum?

 • Pokud něčemu nerozumím, nedává mi to smysl, ptám se proč.
 • Snažím se dělat správné věci (nejenom vykonávat něco správně).
 • Co bych nedělal nebo nepřipustil u sebe doma, nebudu dělat v práci.

Co nám zpravidla vadí?

Nelogické chování kolegů a vedoucích, nesmyslné a nejasné úkoly a požadavky, z nichž plyne plýtvání časem, energií a penězi. Vadí nám ti, kteří stále něco komplikují. Kteří to jsou? Ti, co dané problematice nerozumí nebo se snaží něco skrývat.

...

4. BUĎME ODVÁŽNÍ!

                                

Motto: „Odvážnému štěstí přeje.“ (Vergilius)

Jak to udělat?

 • Hledejme způsoby, jak překonávat překážky, místo hledání důvodů proč něco nejde!
 • Nebojme se! To, co si v hlavě nepřipustíme, že je možné, toho nemůžeme nikdy dosáhnout.

A proč?

Protože nás štvou ti, co stále zdůvodňují, proč něco nejde. Nesmíme se nechat brzdit vlastním strachem, obavami a zbabělostí.

...

5. HREJME SI!

      

Motto: „Při hře se můžeme naučit, jak žít a být blažený.“ (Goethe)

O co usilujeme a co nám to přináší?

 • Zpestřeme si život i práci soutěžemi, sázkami, neformálními setkáními.
 • Přináší nám to pocit sounáležitosti, stává se z nás i v práci „jedna rodina“.

Co nám vadí?

Negativisté, kteří jsou stále naštvaní a mají na všechno záporné reakce. Vadí nám rutina, fádnost, stále stejné chyby naše i našich kolegů.

...

6. KAŽDÝ PRACOVNÍK MÁ SVŮJ PRODUKT, KTERÝ JE MĚŘITELNÝ

                                       

Motto: „Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci.“ (Schiller)

Co přináší práce nám a naší firmě?

 • Nás a naše rodiny živí zákazník, tomu podřizuji své jednání a plnění úkolů.
 • Naše mzda je placena zákazníky za kvalitní výrobky, které mu dodáme včas.
 • Úspěch našich zákazníků je i našim úspěchem.

Co nebo kdo nás štve?

Ti, kteří toho moc neudělají, ale hodně o tom mluví. Ti, kteří se stále na něco vymlouvají. Člověk, který neví, co je výsledkem jeho práce a za co dostává peníze, pouze věci komplikuje a obtěžuje své okolí.

...

7. DODRŽUJI, CO JSEM SLÍBIL

               

Motto: „Dobrý člověk dodržuje sliby.“ (Lao-c´)

O co nám jde?

 • Splním si řádně své povinnosti, protože ostatní v týmu na mě spoléhají.
 • Odvedu kvalitně a včas svůj díl práce, protože na moji práci navazuje práce dalších kolegů.
 • Musím si být vědom toho, že nesplněním slibu způsobím chaos.
 • Na koho není spolehnutí, toho si nikdo neváží.

Jaké jsou následky nedodrženého slibu?

Pokud nedostanu to, co bylo slíbeno, nemůžu pokračovat ve své práci, neustále poslouchám tisíce výmluv, co bude „zítra“. Jeden jediný člověk, který nedodrží svůj slib, dokáže přerušit nebo zastavit celý proces a to je příčina největšího plýtvání ve firmě.

...

8. ŘÁD A JEHO DODRŽOVÁNÍ JE PODMÍNKOU ÚSPĚCHU

                            

Motto: „Pole jakkoli úrodné, bez řádného obdělávání, úrodu přinášet nemůže.“ 
(Cicero)

Jak vnést do věcí řád?

 • Pokud jsou nějaká pravidla a pokyny nesmyslná, tak to řekněme a najděme lepší (jednodušší) řešení.
 • Dodržujme „pravidla hry“ a nepřekvapujme své okolí tím, že si děláme, co chceme.

Co ve firmě způsobí, když ve věcech není řád?

Špatná organizace, nejasná pravidla, příliš mnoho cílů v jeden okamžik, porušování dohodnutých pravidel „hry“, to vše způsobuje chaos, frustraci a stav, kdy „nikdo za nic nemůže“.

 
vyrobila Omega Design