Úvod   O společnosti   Historie společnosti

Historie společnosti

Vznik společnosti KSK Precise Motion, a.s. je úzce spjatý s výrobou obráběcích strojů v Kuřimi, jejíž základy byly založeny již v roce 1924 ve strojírně bývalé Československé zbrojovky v Brně. V té době byla v opravně strojů zahájena výroba speciálních obráběcích strojů pro výrobu zbraní. V roce 1929 byla zahájena výroba obráběcích strojů pro vlastní potřebu a krátce na to i pro tuzemský trh.

Skutečný rozmach výroby obráběcích strojů byl zaznamenán až v roce 1932. V následujícím roce již frézovací stroje se značkou „Zbrojovka“ pronikaly do zahraničí – do Anglie, Ruska, Švýcarska, Itálie, Nizozemí, Švédska, jižní Afriky a Finska.

Výrobní hala, KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIMJelikož byly přesné soustruhy a výkonné frézky ze Zbrojovky celosvětově žádány, v roce 1942 byl postaven nový závod na jejich výrobu v Kuřimi.

Stavba automatizovaných, číslicově řízených obráběcích strojů si v 60. letech minulého století vynutila vývoj nových a dokonalejších konstrukčních prvků. Nízká mechanická účinnost pohybových šroubů s kluzným závitem se stala vážnou překážkou ve stavbě programově řízených obráběcích strojů. Proto byly tyto pohybové prvky postupně nahrazovány šrouby s kuličkovým závitem, které se v Kuřimi vyrábí od roku 1967.

Vysoká mechanická účinnost kuličkových šroubů je spolu s možností vymezení vůlí základní a podstatnou podmínkou pro nasazení řídících systémů na výrobní stroje nebo na jiné druhy strojů a přístrojů.

Výroba kuličkových šroubů do roku 1996 probíhala v rámci firmy TOS KUŘIM. V roce 1996 vznikla privatizací nová společnost TOS KUŘIM–KŠ, s.r.o. a v roce 1997 došlo ke změně názvu firmy na KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, s.r.o. Od 1. 1. 2001 došlo k transformaci na akciovou společnost. Dne 25. 7. 2005 se stala majoritním vlastníkem firmy česká obchodní společnost ALTA, a.s.

K datu 1. 9. 2011 firma KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. byla vyčleněna ze skupiny ALTA, a.s.

Od data 23. 6. 2016 byl změněn název firmy na KSK Precise Motion, a.s.

 
vyrobila Omega Design