Úvod   Popis symbolů

Popis a význam použitých symbolů

Jednotlivé typy konstrukcí matic kuličkových šroubů jsou specifikovány v rozměrových tabulkách těmito parametry.

parametrpopis
dojmenovitý průměr
je průměrem válce, který obsahuje středy kuliček dotýkajících se v teoretických bodech v závitové drážce na hřídeli a v závitové drážce v tělese kuličkové matice
Pstoupání
dráha kuličkové matice pro jednu otáčku hřídele kuličkového šroubu
ipočet nosných závitů
počet nosných stoupání závitové drážky v kuličkových maticích
Dwprůměr kuliček
průměr kuliček osazených v maticové jednotce
L, D, t,...rozměrové hodnoty
jmenovité hodnoty průměrových a délkových rozměrů pro jednotlivá provedení kuličkových matic a maticových jednotek
Cozákladní statická únosnost
je statické zatížení, které odpovídá celkové trvalé deformaci kuličky a oběžné dráhy v nejnamáhavějším místě styku, rovné 0,0001 průměru kuličky
Cazákladní dynamická únosnost
je stálé, neměnné zatížení, které může teoreticky kuličkový šroub přenášet při základní trvanlivosti jednoho milionu otáček
ksoučinitel tuhosti
je míra tuhosti kuličkového převodu mezi hřídelem a maticí, která je určena geometrickým tvarem závitové drážky a materiálovými parametry
Raxiální tuhost
je míra elastické deformace matice vůči hřídeli při daném zatížení
Etyp převodu
v maticové jednotce je použit externí převod kuliček pomocí vnějšího převáděcího elementu, který umožňuje převod kuliček přes několik nosných závitů
Ityp převodu
v maticové jednotce je použit interní převod kuliček pomocí vnitřního převáděcího elementu (lůžka), který je samostatný pro každý nosný závit v matici. Rozměry matic s tímto typem převodu odpovídají DIN 69051.
Styp převodu
v maticové jednotce je použit interní převod kuliček pomocí vnitřního převáděcího elementu (segmentu), který je použit pro převod axiálním otvorem v matici. Rozměry matic s tímto typem převodu odpovídají DIN 69051.
 
vyrobila Omega Design