Special Screw

Do kategorie speciální kuličkové šrouby patří například tato provedení:

 • Teleskopický kuličkový šroub
  • používá se v aplikacích, kde je nutné docílit malých zastavovacích rozměrů a velkých zdvihů (např. manipulační plošiny, hexapody, apod.)
  • jedná se o teleskopickou soupravu několika vzájemně zašroubovaných kuličkových šroubů, jejichž matice mají zároveň funkci ložiska pro uložení dalšího hřídele soupravy kuličkových šroubů
  • teleskopický KŠ nahrazuje hydraulické válce s výhodou snadného řízení a polohování
 
 • Bezprofilový kuličkový šroub
  • bezprofilový kuličkový šroub je určen zejména pro pohybové mechanizmy manipulátorů a transportních zařízení, které vyžadují realizaci účinného převodu rotačního pohybu na přímočarý bez preference tuhosti a únosnosti převodu, ale s požadavky na jednoduchost, snadnost údržby a výrobní nenáročnost
  • profilový závit je pouze v matici kuličkového šroubu a přenos sil je realizován vloženými kuličkami mezi tímto profilem a hladkým válcovým povrchem hřídele. Řešení využívá k přenosu sil pružné deformace povrchu kaleného a broušeného válcového hřídele při odvalování předepnutých kuliček vedených v profilovém vnitřním závitu matice
 
 • Lineární aktuátor
  • lineární aktuátor zajišťuje motoricky řízený lineární pohyb v rozsahu pracovního zdvihu a nahrazuje tak hydraulické válce. Využívá přitom převod rotačního pohybu na přímočarý pomocí kuličkového šroubu s minimální účinností převodu 95%
  • rychlost pohybu je možno řídit, nebo nastavit vhodnou volbou stoupání použitého

V případě Vašeho zájmu o některé z výše uvedených provedení budeme rádi, když se obrátíte na naši technickou podporu.
O naše klienty pečujeme s maximálním úsilím. Máte-li dotaz, podnět nebo připomínku, neváhejte nás kontaktovat.