Dokončení výstavby FVE - Posilujeme udržitelnost a snižujeme náklady

Dokončili jsme instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 473 kWp. Tato investice nám umožní snižovat provozní náklady a posiluje naši angažovanost v obl. udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

 Uvědomujeme si, že trvale udržitelný rozvoj je klíčový nejen pro naši společnost, ale i pro celou planetu. Proto jsme se rozhodli investovat do obnovitelných zdrojů energie a posunout naše podnikání k udržitelné budoucnosti.

 V uplynulých měsících probíhala v KSK Precise Motion výstavba fotovoltaické elektrárny.  Na střechy našich budov bylo umístěno 868 solárních panelů a celkový výkon elektrárny je 473 kWp.

 Díky diverzifikovaným zdrojům energie dosáhneme přibližně 35% úspory elektrické energie a plynu.

 Podrobnosti o projektu naleznete zde.