Poděkování dárcům

10.8.2020

Oblastní charita Tišnov pořádá sbírku, do níž se zapojili i naši zaměstnanci. Všem dárcům patří velké poděkování za jejich štědrost. Více na: https://tisnov.charita.cz