Poděkování dárcům

Oblastní charita Tišnov pořádá sbírku, do níž se zapojili i naši zaměstnanci.
Všem dárcům patří velké poděkování za jejich štědrost.
Více na: https://tisnov.charita.cz