Trapézové šrouby

 
Trapézové šrouby jsou standardně dodávány jako komplexní montážní prvek s nalícovanou maticí či maticemi v provedení dle požadavků zákazníka. Jejich materiál, užití, zajištění mazání a seřizování provozem vzniklé vůle je dáno konstrukčními zvyklostmi jednotlivých zákazníků a není řešeno výrobcem, který poskytuje pouze konzultační a poradenskou službu.


Základní charakteristika

  • Průměry od 16 do 120 mm,
  • ve stoupáních závitové drážky od 4 do 14 mm,
  • stoupání od 3 do 50 mm, standardní délky do 6,2 m,
  • v maximální závitové délce 12 m (podle průměru a třídy přesnosti).


 

Nabízené třídy přesnosti (dle ČSN 014050)

  1. jemná – broušený profil závitu hřídele (brusky, vyvrtávací souřadnicové stroje a stroje vyšší přesnosti),
  2. střední (dělící zařízení, soustruhy, frézky, vodorovné vyvrtávačky),
  3. hrubá (obráběcí stroje bez zvláštních požadavků na přesnost).

O naše klienty pečujeme s maximálním úsilím.

Máte-li dotaz, podnět nebo připomínku, neváhejte nás kontaktovat.