Trapézové šrouby

Trapézové šrouby s lichoběžníkovým závitem rovnoramenným (dle ČSN 014050) jsou standardním konstrukčním prvkem určeným pro samosvorný převod rotačního pohybu na přímočarý s nízkou účinností danou jejich principem, mazáním a materiálem třecích závitových ploch.

Šrouby snáší pouze axiální zatížení a příslušný kroutící moment, přičemž vymezení vůle mezi šroubem a maticí je nutné zajistit konstrukčně.

Trapézové šrouby jsou standardně dodávány jako komplexní montážní prvek s nalícovanou maticí či maticemi v provedení dle požadavků zákazníka. Jejich materiál, užití, zajištění mazání a seřizování provozem vzniklé vůle je dáno konstrukčními zvyklostmi jednotlivých zákazníků a není řešeno výrobcem, který poskytuje pouze konzultační a poradenskou službu.

 

Sortiment nabízených trapézových šroubů s lichoběžníkovým rovnoramenným závitem

• průměry od 16 do 120 mm,
• ve stoupáních závitové drážky od 4 do 14 mm,
• stoupání od 3 do 50 mm, standardní délky do 6,2 m,
• v maximální závitové délce 12 m (podle průměru a třídy přesnosti).

 

Nabízené třídy přesnosti (dle ČSN 014050)

  1. jemná – broušený profil závitu hřídele (brusky, vyvrtávací souřadnicové stroje a stroje vyšší přesnosti),
  2. střední (dělící zařízení, soustruhy, frézky, vodorovné vyvrtávačky),
  3. hrubá (obráběcí stroje bez zvláštních požadavků na přesnost).
O naše klienty pečujeme s maximálním úsilím. Máte-li dotaz, podnět nebo připomínku, neváhejte nás kontaktovat.