Obnovujeme časopis zaměstnanců

Kuličky se dočkaly prvního vydání

Na počátku byl firemní oběžník.

Po dvouleté odmlce jsme navázali na jeho tradici a uprostřed letošního jara tak spatřily světlo světa Kuličky - časopis našich zaměstnanců.

 O čem píšeme? Přečtěte si online: Kuličky 1